BELEID

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Leerstoel Zeegeschiedenis is het bevorderen van een leerstoel maritieme geschiedenis in de ruimste zin van het woord (art. 1 van de statuten). Concreet gaat het daarbij vooral om het adviseren en ondersteunen van de activiteiten van de hoogleraar zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden en degenen die rond zijn leerstoel actief zijn op dit gebied.


Verwerven van inkomsten

Het beleid van de stichting is er op gericht om specifieke aanvragen die bijdragen aan het in stand houden van de leerstoel maritieme geschiedenis of aan onderzoeksactiviteiten op dit terrein te ondersteunen. Zij doet dit door het aanvragen van subsidies voor specifieke onderzoekstrajecten die passen binnen de doelstelling van de stichting. Ook staat de stichting open voor legaten en donaties.

Beheer & besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting of het rendement op vermogen wordt aangewend voor het subsidiƫren van projecten die passen binnen de doelstellingen van het fonds. Daarnaast reserveert het bestuur jaarlijks een percentage voor organisatiekosten.


Beleidsplan

Financieel jaarverslag

Statuten


Fiscaal nummer Stichting Leerstoel Zeegeschiedenis: 812142494

Stichting Leerstoel Zeegeschiedenis s door de belastingdienst aangewezen als ANBI.