Bijzonder aan de leerstoel zijn de contacten met het buitenuniversitaire veld van musea en stichtingen op het maritiem terrein.

De zeegeschiedenis onderzoekt het gebruik van de zee en de binnenwateren voor onder meer scheepvaart, handel en visserij.

De leerstoel Zeegeschiedenis in Leiden is uniek voor Nederland.

Stichting Leerstoel Zeegeschiedenis

Onder zeegeschiedenis valt de geschiedenis van scheepvaart, handel en visserij (zee en binnenwateren). Maritieme geschiedenis heeft een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van Nederland.


Maritieme geschiedenis is aan een aantal buitenlandse universiteiten een gevestigd specialisme, maar de leerstoel Zeegeschiedenis aan de Universiteit Leiden is uniek voor Nederland. Daar bestaat een traditie die door Taco Hayo Milo gevestigd is en uitgebouwd is door Jaap Bruijn, Femme Gaastra en Henk den Heijer.


Mede op basis van de rijke collecties van het Nationaal Archief in Den Haag, is veel onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Europese expansie en globalisering. Bijzonder aan de leerstoel zijn de contacten met het buiten universitaire veld van musea en stichtingen op het terrein alsmede het grote aantal promoties, veelal van buiten-promovendi.


Michiel van Groesen is sinds 2016 hoogleraar Zeegeschiedenis in Leiden. Hij richt zich bij het onderzoek van de maritieme geschiedenis meer op de wisselwerking tussen idee├źn en ervaringen van zeelieden. Dat geeft een breder historisch inzicht in het handelen van mensen, op het water en aan de wal.


Leerstoel Zeegeschiedenis RU Leiden

Michiel van Groesen

Professor Maritime History >>